“De Kavelcoach heeft een meerwaarde voor de kopers van een kavel, waardoor een koopbeslissing eerder genomen kan worden en het ontwerp en de realisatie vlot en efficiënt tot stand komt.”

 

Kavelcoach©     facebook kavelcoach   kavelcoach op twitter

kavelcoachVoor en nadat een kavel gekocht is begeleid de Kavelcoach de kopers bij het realiseren van hun droomwoning. Hierbij hoort o.a.:

 • Goede voorlichting over de maken keuzen in het hele proces van aankoop en realisatie;
 • Het uitwerken van het programma van wensen. Ondersteuning in de keuze tussen een cataloguswoning of het werken met een architect. Het Selecteren bouwer, catalogusbouwer of architecten die het beste bij koper passen;
 • Begeleiden, opstellen en controleren van de contracten(vorming) met de verschillende partijen (architect/constructeur/installatieadviseur);
 • Begeleiden en toetsen (op programma van wensen) schetsontwerp;
 • Eventueel advies over de installaties, duurzaam bouwen etc. ;
 • Begeleiden en toetsen (op programma van wensen)voorlopig ontwerp;
 • Uitwerken technische omschrijving (nadere uitwerking van het programma van wensen), waarin o.a. de afwerkstaat en de eventuele stelposten vermeld staan;
 • Afronden voorlopig ontwerp, contracten en technische omschrijving. De fase wordt eventueel afgerond bij een positief pré-advies Welstand (of een vergelijkbare toets) indien de Gemeente dit wenst;
 • Begeleiden of uitvoeren van de aanbesteding;
 • Toezicht tijdens de bouw;
 • Begeleiding bij oplevering.

De bovenstaande werkzaamheden kunnen als coach worden uitgevoerd, maar is uiteraard ook de mogelijkheid deze werkzaamheden in z’n geheel te verrichten. Dit is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. De kopers krijgen vooraf een duidelijk beeld van de te verrichten werkzaamheden.

De Kavelcoach kan in opdracht van de kavel-verkopende partij worden ingezet als extra service voor de kopers, maar ook rechtstreeks in opdracht van de kopers van een kavel werken.

 

Verkoop/Koop

Het verkoopproces van kavels en woningen verloopt moeizaam. Om de verkoop te stimuleren kan de inzet van de Kavelcoach een positieve impuls geven. In de (pre)verkoopfase van de kavels ondersteunt de kavelcoach u in uw verkoopactiviteiten. We stellen met of voor u een marketingplan op, helpen u met de verkoopinformatie of toetsen deze. Daarnaast kunnen wij voor u de contractstukken opstellen en/of controleren en bereiden wij de levering met de notaris voor. Nadat de verkoopstukken gereed zijn voeren wij overleg met de potentiele kopers. In feite vervullen wij hierbij de rol van een verkopende makelaar, ondersteunen wij de verkopende makelaar of opereren wij naast de makelaar, maar door onze onafhankelijke positie hebben wij nooit enig ander belang dan de verkoop van de kavel. Daarnaast combineren wij onze commerciële kwaliteit met onze kennis van juridische zaken, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, welstand, bouwbesluit etc. waardoor een koper optimaal bediend wordt.

Een concrete actie om de verkoop te stimuleren is bijvoorbeeld de inventarisatie van de mogelijkheden om tot realisatie te komen van de gewenste woning, binnen de grenzen van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en het budget. Advies inzake de haalbaarheid van de gewenste woning (beschikbare budget in relatie tot het wensenplaatje). Hiermee kan een win-win situatie ontstaan. De koper heeft snel duidelijkheid of zijn/haar woning gerealiseerd kan worden, de verkoper heeft haar kavel eerder verkocht en een tevreden klant.

De Kavelcoach is de Haarlemmerolie in het proces van koop/verkoop, ontwerp, haalbaarheid en realisatie.

 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

De Kavelcoach is ook erg geschikt voor de begeleiding van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), waarbij meerdere particulieren zelf het initiatief nemen om gezamenlijk hun woningen of appartementen te (laten) bouwen.

Kavelcoach ©2014 is een geregistreerde handelsnaam onder KvK 30211516.