Herbestemming agrarische (bij)gebouwen

juni 20, 2013 in Geen categorie

Door de schaalvergroting in de landbouw zullen de ook de komende jaren nog veel agrarische bedrijfspercelen hun agrarische functie verliezen. De bedrijfswoning krijgt dan vaak een woonfunctie, maar wat te doen met de bedrijfsgebouwen? 

De gemeenten leggen in hun bestemmingsplannen vast, of het perceel en/of de gebouwen een nieuwe functie kunnen krijgen, bijvoorbeeld een niet-agrarisch bedrijf of een extra woning. Bij het maken van hun plannen hebben gemeenten veel vrijheid om eigen beleidskeuzes te maken, maar ze moeten wel de randvoorwaarden in acht nemen die de provincie stelt.

Het ruimtelijk beleid van de provincie biedt ruimte voor die nieuwe functies, maar vraagt doorgaans een tegenprestatie: een belangrijk deel van de oude bebouwing moet worden gesloopt. Er zijn echter in plaats daarvan ook andere vormen van kwaliteitsverbetering mogelijk: bijvoorbeeld herstel van landschapsele­menten, herstel van historische gebouwen en structuren en het creëren van recreatiemogelijkheden.

Door de veelheid aan afwegingsmogelijkheden wordt het beoordelen van initiatieven er voor gemeenten niet gemakkelijker op. De provincie stelt daarom een handreiking op voor gemeenten. In deze handreiking wordt nader ingegaan op de vraag hoe gemeenten initiatieven kunnen wegen. Hoe zorg je dat enerzijds ruimte wordt geboden voor initiatieven die bijdragen aan een leefbaar platteland en dat anderzijds de kwaliteit van het landschap wordt geborgd? En hoe leg je dat vast in een bestemmings­plan?

Indien u plannen heeft ondersteunen wij u graag in het traject van idee naar realisatie. Neem contact op met Solidum voor een vrijblijvende afspraak.