Dijckstate, intentie huur getekend

Intentieovereenkomst 1 april jl. is de intentieovereenkomst getekend voor de huisvesting van een huisartsenpraktijk en apotheek in Dijckstate te Maartensdijk. In opdracht van de Huisartsenpraktijk Molenweg en Apotheek Maertensplein heeft Solidum met succes de onderhandelingen gevoerd over te huren ruimten in Dijckstate te Maartensdijk. Dijckstate is deels eigendom van Cordaan. Momenteel is dit deel niet rendabel. Door de komst van
...read more

Kavelcoach Leerdam

Afgelopen zaterdag, 5 april jl., is de verkoop gestart van de o.a. 10 vrije kavels van de gemeente #Leerdam. Ondanks dat de expo samen viel met de Open Huizendag, was de opkomst zondermeer goed te noemen! Natuurlijk was de Kavelcoach ook aanwezig. De kopers van de vrije kavels kunnen straks rekenen op steun van de Kavelcoach bij
...read more

Herbestemming agrarische (bij)gebouwen

Door de schaalvergroting in de landbouw zullen de ook de komende jaren nog veel agrarische bedrijfspercelen hun agrarische functie verliezen. De bedrijfswoning krijgt dan vaak een woonfunctie, maar wat te doen met de bedrijfsgebouwen?  De gemeenten leggen in hun bestemmingsplannen vast, of het perceel en/of de gebouwen een nieuwe functie kunnen krijgen, bijvoorbeeld een niet-agrarisch
...read more

10 Tips voor zelf woning verbouwen

Een verbouwing kost energie, maar levert je ook veel extra woonplezier op. Bovendien verdien je als huiseigenaar bij de verkoop vaak wat terug van je inspanningen. Lees onze beste tips om je verbouwing in goede banen te leiden. Maak een draaiboek van de klussen die je wilt gaan doen. Beschrijf het project stap voor stap en maak
...read more

Kavelcoach Montfoort

In opdracht van de gemeente Montfoort treed Solidum op als Kavelcoach. De kavelcoach ondersteunt de potentiele kopers bij de verkoop van 13 kavels in het plan ‘Klein Heeswyck’ in de wijk Hofland-Oost te Montfoort. De aspirant kopers krijgen voorlichting over de bouwmogelijkheden waardoor zij een afgewogen keuze voor een specifieke kavel of woningtype kunnen maken.   Nadat
...read more

Solidum Quick Scan (SQS)

Met de Solidum-Quick-Scan (SQS) bieden we u de mogelijkheid om onafhankelijk te adviseren over de verbouw- of nieuwbouw mogelijkheden van uw bestaande pand of nieuwbouw kavel. U bent dus niet meteen gebonden aan een aannemer of architect. U ontvangt een Quick-Scan rapportage met daarin aangegeven: Bouwkundig – (ver)bouwmogelijkheden in relatie tot uw wensen; Procedureel –
...read more

Aankoop bedrijfspand te Amersfoort

De firma Pivot & Ledgo wilde haar bestaande bedrijfsruimten samenvoegen en  uitbreiden. Wij hebben een Programma van Eisen opgesteld, waaruit de behoefte aan m2’s  duidelijk werd. Op basis hiervan is een massastudie gemaakt en hebben wij voor P&L de mogelijkheden van nieuwbouw en alternatieve bestaande bouw naast elkaar gezet (o.a. financieel), waarna de afweging gemaakt is om voor koop van bestaande
...read more

Het Nieuwe Werken (2)

Ondanks maatwerk gaat het bij de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) altijd om een combinatie van organisatorische maatregelen, ICT-aanpassingen en maatregelen op het gebied van fysieke werkomgeving. Leidinggevenden moeten een sfeer van vertrouwen creëren en sturen op resultaat in plaats van op proces. De virtuele werkplek (ICT) moet altijd en overal toegankelijk zijn. De kantooromgeving moet bijdragen aan
...read more

Het Nieuwe Werken (1)

Het Nieuwe Werken (HNW) biedt voordelen voor werkgevers en werknemers. De efficiëntie en creativiteit nemen toe, en daarmee de productie. Solidum gelooft in de ontwikkeling van HNW en speelt hierop in door inspirerende werkomgevingen te creëren. Er wordt veel geschreven over ‘Het Nieuwe Werken’. Vaak kunnen werknemers hierbij per taak een werkplek nemen. Ook werken op
...read more

Ontwerp villa Hilversum

In opdracht van een particulier echtpaar hebben wij een schetsontwerp gemaakt voor een vrijstaande villa in één van de buitenwijken van Hilversum. Bij het ontwerp is maximaal gebruik gemaakt van de  mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. De villa heeft een traditioneel aanzicht dat refereert aan de 30-er jaren stijl en is voorzien van een rieten kap.
...read more